ЗАЛУЧЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ТА СПОНСОРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 "Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних ) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я , соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування. "

Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків''

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків''

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків''

•Благодійництво–добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство;•Благодійна діяльність–добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності;•Благодійники–фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги;•Набувачі благодійної допомоги–дошкільні, загальноосвітні, позашкільні заклади освіти, їх учасники навчально-виховного процесу (учні, вчителі, батьки), які потребують і отримують благодійну допомогу;•Меценатство–добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;•Спонсорство–добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКІ БАЖАЮТЬ НАДАТИ БЛАГОДІЙНУ ТА СПОНСОРСЬКУ ДОПОМОГУ НОМЕРИ СПЕЦРАХУНКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ МОЖНА ДІЗНАТИСЯ НА ЇХНІХ ОФІЦІЙНИХ САЙТАХ.

(ДИВ. РОЗДІЛ "НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ")

Кiлькiсть переглядiв: 452