Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді,догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· реалізація державної політики в галузі освіти;

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

· формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

· забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; здійснення соціально - педагогічного патронату сім'ї;

· надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини , поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення довкілля;

· оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання, формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

· прищеплення навичок здорового способу життя.

Заклад дошкільної освіти №300 у 2020/2021 навчальному році працює за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років "Дитина" та Освітньою програмою для дітей середнього та старшого дошкільного віку "Впевнений старт".
Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:
1.Продовжувати роботу з національно - патріотичного виховання дошкільників засобами української народної гри.

2.Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників за допомогою мнемотехніки.

3.Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій.

Кiлькiсть переглядiв: 542